ஊட்டியில் தான் ஸ்னூக்கர் விளையாட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா? Wow Facts 😮🤯

ஸ்னூக்கர் இப்போது உலகம் முழுவதும் விளையாடப்படும் பிரபலமான விளையாட்டாக உள்ளது. அப்போதைய தமிழக ஆளுநராக இருந்த சர் நெவில் சேம்பர்லைன் இந்த விளையாட்டைக் கண்டுபிடித்தார். இது போன்று உலக முழுவதும் இருக்கும் சில சுவாரஸ்யங்களை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
logo
Newssense
www.newssensetn.com