அடுத்த 100 ஆண்டுகளில் என்ன நடக்கலாம்? 1900-ன் கணிப்பு என்ன சொல்கிறது? |Podcast

அடுத்த நூறு ஆண்டுகளில் என்ன நடக்கலாம், 2000 ஆம் ஆண்டில் உலகம் எப்படி இருக்கும் என்று யூகிக்கப்பட்டிருந்தது. சில கணிப்புகள் ஓரளவுக்கு உண்மையற்றதாகவும் இருந்தாலும், மற்றவை மிகவும் துல்லியமாக இருந்தன.
These Predictions Made In 1900 Are Eerily Accurate, But Some Didn’t Come True. See List
These Predictions Made In 1900 Are Eerily Accurate, But Some Didn’t Come True. See ListTwitter

Trending Now

No stories found.
logo
Newssense
www.newssensetn.com