இரண்டாம் உலகப்போரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்திய உணவு | Podcast

இன்று தென்னிந்தியர்களின் உணவில் பிரதான இடம்பிடித்திருக்கும் இட்லி வகையான ரவா இட்லியின் வரலாறு தெரியுமா? இதற்கும் இரண்டாம் உலகப்போருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இந்த பதிவில்...
இரண்டாம் உலகப்போரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்திய உணவு | Podcast
இரண்டாம் உலகப்போரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்திய உணவு | Podcasttwitter

Trending Now

No stories found.
logo
Newssense
www.newssensetn.com