கன்னியாகுமரி முத்துநந்தினி அரண்மனையின் வரலாறு என்ன? | Podcast

தமிழ், வேணாடு மற்றும் செட்டிநாட்டு என மூன்று பாணியின் கலவையில் இந்த அரண்மனை கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. வீட்டினை வடிவமைக்க கன்னியாகுமரியின் நூற்றாண்டுகள் பழமையான வீடுகளின் கட்டிடப் பொருட்களை மறு சுழற்சி செய்து வடிவமைத்துள்ளனர்.
கன்னியாகுமரி முத்துநந்தினி அரண்மனையின் வரலாறு என்ன? | Podcast
கன்னியாகுமரி முத்துநந்தினி அரண்மனையின் வரலாறு என்ன? | Podcastnewssensetn

Trending Now

No stories found.
logo
Newssense
www.newssensetn.com