இந்த அமெரிக்க நகரத்தின் பெயர் Nothing - என்ன காரணம்? | Podcast

1977ல் ஒரு முறை தங்க வியாபாரி இந்த நகரத்தை உருவாக்கியதாகவும் இங்கு தங்கம் மற்றும் செப்பு சுரங்கத்தை உருவாக்க நினைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த அமெரிக்க நகரத்தின் பெயர் Nothing - என்ன காரணம்? | Podcast
இந்த அமெரிக்க நகரத்தின் பெயர் Nothing - என்ன காரணம்? | Podcasttwitter

Trending Now

No stories found.
logo
Newssense
www.newssensetn.com