இந்தியர்களுக்கே அனுமதியில்லாத இந்திய பகுதிகள் - எந்தெந்த இடங்கள் தெரியுமா?

என்னதான் இந்தியாவில் நினைத்த இடங்களுக்கு யார் வேண்டுமானாலும் செல்ல தடையில்லை என்றாலும், சில இடங்களை காண இந்தியர்களுக்கே அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. என்னென்ன இடங்கள் என்று இங்கே தெரிந்துகொள்வோம்.
logo
Newssense
www.newssensetn.com